Terug Gemeenteraad

ma 26/02/2024 - 20:00 raadzaal stadhuis, derde verdieping

Openbare zitting

Vast agendapunt

Stafdienst

Economie

Patrimonium

Patrimonium industrie

Secretariaat

Financiële dienst

Financiële dienst - belastingen

Financiële dienst - CAD-besluit

Politie

Financiële dienst - diversen

Infrastructuur

Burgerzaken, Welzijn en Onderwijs

Cultuur en Vrije Tijd

Personeel en Organisatie

Besloten zitting

Vragenuur