Rechtspositieregeling (RPR)

2024_VB_00036 - Rechtspositieregeling OCMW. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2024_VB_00035 - Kader studentenarbeid. Goedkeuring.

2024_CBS_00503 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2024_CBS_00502 - Kader studentenarbeid. Goedkeuring.

2023_CBS_03833 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_CBS_03069 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_VB_00217 - Rechtspositieregeling OCMW. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_CBS_02091 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_VB_00149 - Rechtspositieregeling OCMW. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_VB_00105 - Rechtspositieregeling OCMW. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_CBS_01363 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2023_VB_00077 - Rechtspositieregeling OCMW. Aanpassing ingevolge formatiewijziging. Goedkeuring.

2023_CBS_00986 - Rechtspositieregeling. Aanpassingen ingevolge formatiewijziging. Goedkeuring.

2023_CBS_00074 - Rechtspositieregeling. Aanpassing m.b.t. aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden gemeenschapswacht-vaststeller. Goedkeuring.

2022_CBS_02759 - Rechtspositieregeling. Vaststelling compensatiedag 2023. Goedkeuring.

2022_VB_00178 - Rechtspositieregeling. Vaststelling compensatiedag 2023. Goedkeuring.

2022_VB_00174 - Rechtspositieregeling OCMW. Aanpassing m.b.t. samenvoegingsmobiliteit. Goedkeuring.

2022_CBS_02690 - Rechtspositieregeling. Aanpassing m.b.t. samenvoegingsmobiliteit. Goedkeuring.

2022_CBS_01774 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2022_VB_00049 - Rechtspositieregeling OCMW. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2022_CBS_00906 - Rechtspositieregeling. Diverse aanpassingen. Goedkeuring.

2022_CBS_00597 - Rechtspositieregeling. Aanpassing ingevolge formatiewijziging. Goedkeuring.

2022_CBS_00323 - Rechtspositieregeling. Aanpassingen. Goedkeuring.

2021_CBS_02738 - Rechtspositieregeling. Vaststelling compensatiedag 2022. Goedkeuring.

2021_CBS_02737 - Rechtspositieregeling. Aanpassingen. Goedkeuring.

2021_VB_00255 - Rechtspositieregeling OCMW. Aanpassingen. Goedkeuring.

2021_VB_00254 - Rechtspositieregeling. Vaststelling compensatiedag 2022. Goedkeuring.

1 tot 27 van 27 resultaten