Terug Belastingreglement

2024_GR_00007 - Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.

2023_GR_00154 - Gemeentebelastingen. Aanpassing gemeenteraadsbesluit dd.19 december 2022 inzake ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren, kerstmarkt, circussen en commerciƫle evenementen. Goedkeuring.

2023_GR_00040 - Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Goedkeuring.

2023_GR_00007 - Tariefreglement grafconcessies. Goedkeuring.

2023_GR_00001 - Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Goedkeuring.

2023_GR_00005 - Retributie inzake begraafplaatsen. Goedkeuring.

2023_GR_00003 - Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren, circussen en commerciƫle evenementen. Actualisatie. Goedkeuring.

2023_GR_00002 - Retributie voor het gebruik van de passantenaanlegsteiger op de Durme te Lokeren-Centrum. Actualisatie. Goedkeuring.

2022_GR_00222 - Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten. Actualisering. Goedkeuring.

2022_GR_00215 - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring.

2022_GR_00216 - Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.

2022_GR_00049 - Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Goedkeuring.

2021_GR_00240 - Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.

1 tot 13 van 13 resultaten