Terug Subsidie, premie, erkenning

2024_GR_00031 - Wijziging reglement muziekverenigingen. Toelage en prestatievergoeding. Goedkeuring.

2023_GR_00254 - Wijziging subsidiereglement Groen-in-de-Stad-Fonds. Goedkeuring.

2023_GR_00258 - Wijziging reglement stedelijke renovatiepremie. Goedkeuring.

2023_GR_00139 - Reglement voor terugbetaling inschrijvingsgeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor starters. Goedkeuring.

2023_GR_00113 - Subsidiereglement erkende security voor fuiven en muziekoptredens. Goedkeuring.

2023_GR_00087 - Subsidiereglement straatnaam- en/of huisnummerwijziging. Goedkeuring.

2022_GR_00225 - Wijziging reglement stedelijke renovatiepremie. Goedkeuring.

2022_GR_00056 - Reglement stedelijke subsidies handelspanden in de handelskern in het kader van kernversterking. Goedkeuring.

2022_GR_00101 - Subsidiereglement Infrastructuurfonds Vrije Tijd - Goedkeuring

2022_GR_00108 - Subsidiereglement Werking erkende sportverenigingen - Goedkeuring.

2022_GR_00107 - Subsidiereglement Erkende security fuiven en muziekoptredens voor jeugd - Goedkeuring.

2022_GR_00100 - Subsidiereglement Onderhoudswerken jeugdwerkinfrastructuur - Goedkeuring.

2022_GR_00099 - Subsidiereglement Vorming jeugdwerk - Goedkeuring

2022_GR_00102 - Subsidiereglement Werking startende en erkende jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring.

2022_GR_00106 - Subsidiereglement voor organisatie feestelijkheden door erkende Lokerse Feestverenigingen. Vaststelling.

2022_GR_00116 - Subsidiereglement werkingstoelagen Amateurkunsten. Goedkeuring.

2022_GR_00117 - Wijziging reglement Muziekverenigingen. Toelagen en prestatievergoeding. Goedkeuring

2022_GR_00118 - Reglement Basissubsidie Erkende Lokerse Verenigingen. Goedkeuring.

2022_GR_00119 - Reglement tot Erkenning als Lokerse Verenigingen. Goedkeuring.

2022_GR_00057 - Premie voor het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen - Goedkeuring

2022_GR_00124 - Reglement stedelijke subsidies handelspanden in de handelskern in het kader van kernversterking: 1 januari 2022 - 30 september 2022 . Goedkeuring.

2022_RMW_00012 - Subsidie Covid “Zoom 18-25” - Financiële hulp voor Jongeren tussen de 18 en 25 jaar die financieel getroffen werden door de Coronacrisis. Verlenging aanvraagperiode. Goedkeuring.

2022_RMW_00011 - Financiële tussenkomst voor digitale ondersteuning aan gezinnen in het kader van afstandsonderwijs en digitalisering van het onderwijs. Verlenging aanvraagperiode. Goedkeuring.

2022_GR_00016 - Subsidiereglement voor Lokerse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis. Verlenging en aanpassing Reglement.

1 tot 24 van 24 resultaten